Planlagte arrangementer

Liste over arrangementer oppdateres løpende, se nedenfor for hvert lag og evt. på nyhetssidene.

Nestun Andelslag (Nestun AL)

Formålet med andelslaget er å drive et samfunnshus for å skaffe innbyggerne et samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterforestillinger, studierom og aktivitetsrom. Leder for Nestun AL er Ole Andreas Foldvik.

Damegruppa ‘Bulken’

‘Bulken’ er en forening som ble startet i 1977. De har som formål å støtte B.U.L. i sitt arbeid for å fremme god og meningsfylt sosial og kulturelt virksomhet. ‘Bulken’ arbeider også for å støtte Nestun Andelslag. ‘Bulken’ startet i 1979 med loppemarked og holdt på med dette fram til 2004 (25 år). ‘Bulken’ som til nå har lagt inn nesten 1 million Kr. i Nestun. Damegruppa ble først besluttet nedlagt på årsmøtet 2012, men på nytt årsmøte i 2013 ble det etablert et nytt styre som vil drive damegruppa videre. FLOTT!!

Brunlanes Ungdomslag, BUL

Brunlanes Ungdomslag er et frilynt u.lag som har til formål å stimulere interesser og respekten for god kulturell virksomhet. Laget er partipolitisk, reliøst og språklig nøytralt. B.U.L ble stiftet i 1901 og er tilsluttet Vestfold ungdomsfylking som igjen er tilsluttet Norsk Frilynt Ungdomsforbund, NFU. Dette tilsier at laget kan drive med alle slags aktiviteter (innenfor VUF’s lover) da det ikke noen begrensninger ihh. til det forannevnte. B.U.L vil gjerne ha kontakt med personer som har ideér, forslag og tid til aktiviteter som kan drives i ungdomslagets regi.

Se info om arrangementer på nyhetssiden.

Ta gjerne kontakt med leder Dag Stian Utklev  tlf. 977 53 104.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...